Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility cctv

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

logo


No Nama / NIP Jabatan Edoc
No Nama / NIP Jabatan Edoc
1 Musafirah, S.Ag.,M.H.I.
197707302007042001
Ketua
2 Syahrul Mubaroq, S.H.
199104192017121003
Hakim
3 Itsnaatul Lathifah, S.H.
199407112017122002
Hakim
4 Hartati, S.H.
198005062011012012
Panitera Muda Hukum
5 Abdul Rahman, S.H.
196911301993031003
Panitera Muda Permohonan
6 Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.
198501042012121001
Panitera Pengganti
7 Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.
198501042012121001
Panitera Pengganti
No Nama / NIP Jabatan Edoc
1 Musafirah, S.Ag.,M.H.I.
197707302007042001
Ketua
2 Haerul Ahmad, S.H.,M.H.
196412011988011001
Panitera
3 Drs. Lamuri, S.H.
196412211994031001
Sekretaris
4 Hartati, S.H.
198005062011012012
Panitera Muda Hukum
5 Muhammad Rusydi As'ad, S.H.
198503042006041003
Panitera Muda Gugatan
6 Abdul Rahman, S.H.
196911301993031003
Panitera Muda Permohonan
7 Nurfajri Thahir, S.H.I.
198911162014032004
Panitera Pengganti
CS PTSP
Survey Indeks Persepsi Korupsi
Survey Kepuasan Masyarakat